Vores værdier

Vores værdigrundlag

 

 

Værdier afspejler vores generelle menneskesyn, og kan give udtryk for vores grundholdning til tilværelsen. Værdier kan således også vise, hvad vi finder vigtigt i dagligdagen.

Overordnet set mener vi, at demokratiske værdier som ansvarlighed, medbestemmelse, ligeværdighed, respekten for andre og for fællesskabet er grundlæggende. Derudover har Sommerfuglens pædagogik baggrund i nogle mere konkrete værdier. I det indledende arbejde med læreplanen har ledelsen og pædagoger sammen drøftet værdier. Det har resulteret i, at de værdier vi anser som vigtigst i vores daglige arbejde, er blevet valgt ud, og disse værdier danner således grundlag for vores hverdagspraksis.

  • Omsorg og trivsel
  • Anerkendelse
  • Livsglæde/vitalitetsfølelse

Sommerfuglens vision er: 

  • At skabe en øget livskvalitet hos det lille barn.
  • At opbygge et tæt og medinddragende forældresamarbejde.
  • At sikre et professionelt tværfagligt samarbejde, med fokus på individuelt tilrettelagt forløb.
  • At give barnet optimalt afsæt til det videre institutions liv, som både kan være det almene eller det specielle.