Forældrebestyrelse

Forældrebestyrelsen består af syv forældrerepræsentanter, tre suppleanter og tre personalerepræsentanter (en fra hver afdeling).

Forældrerepræsentanter vælges for to år ad gangen, men med en forskydning, så der henholdsvis vælges fire det ene år og tre det andet år.

Der afholdes ca. seks bestyrelsesmøder om året.

Forældrebestyrelsens kompetencer er fastsat i Dagtilbudsloven og omfatter blandt andet indflydelse på principperne for institutionens virksomhed, for budgetrammen og for indstillingsret ved ansættelse af personale.