Brug af billeder

Sådan bruger vi billeder hos os

Vi lægger billeder fra vores dagligdag på forældreintranettet 'Tabulex', og indimellem også på vores hjemmeside. På nogle af disse billeder vil man kunne se børnenes ansigter. Billederne bruges ligeledes som dokumentation og indblik i vores dagligdag - men de kan have den ekstra dimension , at I hjemme kan se og snakke med børnene om billederne. Og det er lettere og hyggeligere, hvis man kan se, hvem der er på billederne.

Forældre skal altid give tilladelse til, at vi bruger billeder af dit barn på vores hjemmeside og forældreintra.