Videre til børnehave

Vi støtter jeres barn i overgangen til ny institution

Vi samarbejder med jer forældre med forberedelse og møder i forbindelse med opstart til jeres barns kommende institution. Ofte har vi mulighed for sammen med barnet at besøge den nye institution for at lette overgangen. Vi samarbejder med den nye institution for at sikre den bedste overgang for jer som familie.